აგრო სესხი

აგრო სესხი - სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის განსავითარებლად

3 წლის წინ / 36 კომენტარი თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვასთან ერთად, აქტიურად ვითარდება სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესი. აგრო სექტორით დაინტერესებული ადამიანები ცდილობენ დაიწყონ ან განავითარონ საკუთარი საქმიანობა. ამისათვის მათ ხშირად სჭირდებათ დამატებითი ფულადი სახსრები.