სოჰოკრედიტი

  • სესხის თანხა: 50 - 650 ლარი
  • სესხის პირობები: 30 - 30დღე
  • გადაწყვეტილების მიღების დრო: 15წუთი
Sohocredit
კვალიფიციური რეიტინგი: 5
ეწვიე საიტს

შპს „სოჰო გრუპ“ არის სწრაფად მზარდი საერთაშორისო ფინანსური ჯგუფის წევრი, რომელსაც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წამყვანი ადგილი უკავია ონლაინ სესხების ბაზარზე.

შპს „სოჰო გრუპ“ არის სწრაფად მზარდი საერთაშორისო ფინანსური ჯგუფის წევრი, რომელსაც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წამყვანი ადგილი უკავია ონლაინ სესხების ბაზარზე.

„სოჰო გრუპ“ გთავაზობთ ონლაინ სესხებს 50-დან 650 ლარამდე 1-დან 30 დღემდე ვადით, რომელიც შეგიძლიათ მოითხოვოთ სახლიდან გაუსვლელად კვირაში 7 დღე, 24 საათის განმავლობაში.

პოტენციური მსესხებელი უნდა იყოს მინიმუმ 20 წლის. პირველი სესხი 250 ლარამდე უფასოა, ხოლო მომდევნო სესხების თვიური საპროცენტო განაკვეთი 8,4-19%.

„სოჰო გრუპს“ არ აქვს არანაირი ფარული ხარჯი; ყველა პროცესი გამჭვირვალეა. სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში შესაძლებელია განმეორებითი სესხით სარგებლობა.საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია სესხის დაფარვის თარიღის გადავადება. ათვისებული თანხის დროულად არ დაბრუნების შემთხვევაში მსესხებელს დაერიცხება პირგასამტეხლო 1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, რაც ნეგატიურ გავლენას იქონიებს მის საკრედიტო ისტორიაზე.

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 100%.

კომენტარი

tamar : 5 წლის წინ

magaria