კითხვა & პასუხი

თქვენი კითხვა გადამისამართებულია შესაბამის განყოფილებაში

დასვით შეკითხვა და გადაწყვიტეთ თქვენი პრობლემა ექსპერტის დახმარებით

სულ 5 კითხვა

დაალაგე : დამატებული | ნახვებით

შეკითხვის ავტორი ნათია / 5 წლის წინ ნახვა, პასუხი

ყოველთვის დროულად ვფარავ სესხს, მაგრამ ახლა უარი მივიღე. რატომ?შეკითხვის ავტორი ეკა / 5 წლის წინ ნახვა, პასუხი

შავ სიაში ვარ და რომელი კომპანია მომცემს სესხს?

შეკითხვის ავტორი ნანა / 5 წლის წინ ნახვა, პასუხი

სესხის აღება მინდა დოლარში და რა კურსით გადავიხდი თანხას?

შეკითხვის ავტორი დათო / 5 წლის წინ ნახვა, პასუხი

ცუდი საკრედიტო ისტორია მაქვს და რომელი კომპანია დამიმტკიცებს სესხს?

შეკითხვის ავტორი ირაკლი / 5 წლის წინ ნახვა, პასუხი

თუ შემიძლია მეორედ გადავავადო სესხი?

დასვით შეკითხვა და გადაწყვიტეთ თქვენი პრობლემა ექსპერტის დახმარებით