კითხვა & პასუხი

თქვენი კითხვა გადამისამართებულია შესაბამის განყოფილებაში

დასვით შეკითხვა და გადაწყვიტეთ თქვენი პრობლემა ექსპერტის დახმარებით

სულ 5 კითხვა

დაალაგე : დამატებული | ნახვებით

შეკითხვის ავტორი ქეთინო / 4 წლის წინ ნახვა, პასუხი

მინდა სესხი 4000

გადავფარო მინდა ყველა სესხი და ტუ არის ამის სჰესაზლებლობა

შეკითხვის ავტორი თინათინი / 4 წლის წინ ნახვა, პასუხი

Shemiclia krediashi grcelvadiani sesxi avigo

Shemiclia krediashi grcelvadiani sesxi avigo

შეკითხვის ავტორი ავტორი / 4 წლის წინ ნახვა, პასუხი

gamarjobat 2700gvinda sesxi da tandebi tu schirdeba?

შეკითხვის ავტორი ავტორი / 4 წლის წინ ნახვა, პასუხი

Bankshi cudi istoriis mqone pirebze sesxi gaicema?

შეკითხვის ავტორი ავტორი / 4 წლის წინ ნახვა, პასუხი

batumshi sad mdebareobs tqveni filiali

დასვით შეკითხვა და გადაწყვიტეთ თქვენი პრობლემა ექსპერტის დახმარებით