რა ვალუტაში გაიცემა გრძელვადიანი სესხები?

კითხვის ავტორი : ავტორი, 5 წლის წინ კატეგორიაში გრძელვადიანი სესხები

(1) პასუხი

დაალაგე : დამატებული
, 5 წლის წინ გრძელვადიანი სესხები

გრძელვადიანი სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში (ლარი).

თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაეხმაროთ სხვა მომხმარებლებს თქვენი გამოცდილებით

მსგავსი კითხვები