კითხვა & პასუხი

თქვენი კითხვა გადამისამართებულია შესაბამის განყოფილებაში

დასვით შეკითხვა და გადაწყვიტეთ თქვენი პრობლემა ექსპერტის დახმარებით

სულ 5 კითხვა

დაალაგე : დამატებული | ნახვებით

შეკითხვის ავტორი nunu / 6 წლის წინ ნახვა, პასუხი

ავტომანქანა მაქვს მოგოს ავტოლიზინგით შეძენილი.

1.მოგოს ლიზიბგის თანხა თუ დაიფარება თქვენგან. 2. თუ კი მაქვს გრაფიკის დარღვევა გაიცემა თუ არა თანხა. 3.და რამდენი პროცენტია. ავტომანქანა არის E320. გამოშვების წელი 2003.

შეკითხვის ავტორი ავტორი / 6 წლის წინ ნახვა, პასუხი

Gamarjoba.minda sesxi 24 Tvit.600 lari shesadzloa?l

შეკითხვის ავტორი ავტორი / 6 წლის წინ ნახვა, პასუხი

batumshi sad mdebareobs tqveni filiali

შეკითხვის ავტორი ავტორი / 6 წლის წინ ნახვა, პასუხი

Bankshi cudi istoriis mqone pirebze sesxi gaicema?

შეკითხვის ავტორი ავტორი / 6 წლის წინ ნახვა, პასუხი

gamarjobat 2700gvinda sesxi da tandebi tu schirdeba?

დასვით შეკითხვა და გადაწყვიტეთ თქვენი პრობლემა ექსპერტის დახმარებით