კითხვა & პასუხი

თქვენი კითხვა გადამისამართებულია შესაბამის განყოფილებაში

დასვით შეკითხვა და გადაწყვიტეთ თქვენი პრობლემა ექსპერტის დახმარებით

სულ 5 კითხვა

დაალაგე : დამატებული | ნახვებით

შეკითხვის ავტორი ეკა / 6 წლის წინ ნახვა, პასუხი

შავ სიაში ვარ და რომელი კომპანია მომცემს სესხს?

შეკითხვის ავტორი ნათია / 6 წლის წინ ნახვა, პასუხი

ყოველთვის დროულად ვფარავ სესხს, მაგრამ ახლა უარი მივიღე. რატომ?შეკითხვის ავტორი ელენე / 6 წლის წინ ნახვა, პასუხი

პირველად ვიღებ სესხს და შემიძლია 1000 ლარის აღება?

შეკითხვის ავტორი sali / 6 წლის წინ ნახვა, პასუხი

5000 ლარის პროცენტი რა იქნება 3 წელზე?

შეკითხვის ავტორი მაკა / 6 წლის წინ ნახვა, პასუხი

სესხის აღება მინდა 300 ლარის ფარგლებში და რომელ კომპანიას მირჩევთ?

დასვით შეკითხვა და გადაწყვიტეთ თქვენი პრობლემა ექსპერტის დახმარებით