საფინანსო სფერო

სესხების რესტრუქტურიზაცია - კრედიტის დაფარვის მარტივი გზა

4 წლის წინ / 34 კომენტარი სესხის დაგვიანებით გადახდა, პრობლემა კრედიტორებთან ურთიერთობისას - მსგავს სიტუაციაში ბევრი ჩვენგანი ყოფილა. გაუთვალისწინებელი ფინანსური პრობლემების დროს ვალდებულებებთან გამკლავება რთულია

როგორ დავზოგოთ ფული და მივიღოთ მეტი შემოსავალი

4 წლის წინ / 1 კომენტარი ფინანსური წარმატების მოსაპოვებლად და საიმედო მომავლის შესაქმნელად აუცილებელია დანაზოგის გაკეთება. სტაბილური შემოსავლის პირობებში, რაც არ უნდა მცირე იყოს მიღებული თანხის ოდენობა შეგვიძლია დავიწყოთ დაზოგვა

დაზღვევა – რისკების მართვის ეფექტური გზა

4 წლის წინ / 0 კომენტარი დაზღვევა რისკების მართვის ეფექტური გზაა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ თავიდან აიცილოთ მოულოდნელი სიტუაციის შედეგად წარმოქმნილი ზარალი და სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას აინაზღაუროთ მატერიალური დანაკარგი.

რამდენს შეადგენს საშუალო თვიური ანაზღაურება ბიზნეს სექტორში

4 წლის წინ / 0 კომენტარი 2017 წლის პირველ კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 1024 ლარი გახდა, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 101,6 ლარით მეტია

რამდენს შეადგენს საარსებო მინიმუმი

4 წლის წინ / 14 კომენტარი საარსებო მინიმუმი ფულადი სახსრების მინიმალური დონეა, რომელიც აუცილებელია ადამიანის ქმედუნარიანობის შესანარჩუნებლად და მოთხოვნების დაკმაყოფილების უზრუნველსაყოფად