ლექსიკონი

ბიუჯეტი

დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია ინფორმაცია შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ. ბიუჯეტი შეიძლება იყოს სახელმწიფო, რეგიონალური, ორგანიზაციის, ოჯახისა და სხვა.