ლექსიკონი

ზარალი

 ფინანსური ზიანი, დანაკარგი, რომელიც შეიძლება განიცადოს ორგანიზაციამ ან კერძო პირმა.