ლექსიკონი

გრძელვადიანი სესხები

ხანგძლივი პერიოდით გაცემული სესხები, რომლის დასაფარად რამდენიმე წელია განკუთვნილი. ასეთი ტიპის კრედიტებს მიეკუთვნება; ავტო, იპოთეკური სესხი და სხვა.