ლექსიკონი

დაკრედიტება

ფინანსური ინსტიტუტის მიერ კრედიტის გაცემა წინასწარ შეთანხმებული პროცენტით და უკან დაბრუნების პირობით. 

დეპოზიტი

კომერციული ბანკების და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების  მიერ, მომხმარებლისათვის შეთავაზებული ნებისმიერი ტიპის დეპოზიტი, ანაბარი ან სადეპოზიტო სერტიფიკატი