ლექსიკონი

წინსწრებით დაფარვის საკომისიო

საკომისიო, რომელსაც იხდის მომხმარებელი, იმ შემთხვევაში, თუ სესხს წინასწარ ფარავს.