ლექსიკონი

ტენდერი

აუქციონი, სადაც ხდება კომპანიების, კერძო პირების მიერ პროდუქტისა თუ მომსახურების შეთავაზება თავიანთი შემოსავლის გაზრდის მიზნით.